Smart City

Vítejte ve světě Smart City

Komplexní chytrá řešení pro vaše město a obec 


VYTVOŘILI JSME MĚSTO BUDOUCNOSTI

Chytré město ("smart city"), někdy také digitální město nebo inteligentní město, je koncept fungování města, které využívá digitální, informační a komunikační technologie za účelem efektivnějšího využití své infrastruktury a snížení spotřeby energií. Obdobou chytrého města v regionálním měřítku, na úrovni samosprávných nižších celků, je smart region ("chytrý kraj/oblast"). 

Přinášíme komplexní řešení pro chytrá města, jehož části jsou vzájemně propojeny a automatizovány. Naše řešení slouží lidem pro snadnější každodenní život a přinášíme data místní samosprávě pro další rozhodování.

www.prestige-energy.cz