Aplikace SmartHome

PRESTIGE ENERGY je oficiální prodejní partner v České republice

Aplikace SmartHome

Mobilní aplikace SmartHome

Sledovat veličiny:

Okamžité hodnoty napětí, proudu a výkonu panelu | Teplota vody v kotli/zásobníku | Teplota zařízení | Denně vyrobená energie | Celková vyrobená energie | Graf výkonu a teploty vody s roční historií | Aktuální režim provozu (síťová, solární, vypnutá)

Nastavovat veličiny:
Omezení maximálního výkonu | Nastavte požadovanou teplotu vody z PV | Nastavení teploty vody pro zálohování | Nastavte čas přepnutí topení na záložní | Nastavit dobu zálohování | Zapnutí/vypnutí střídače

Automatizace:                                                                                                                            Vytvářejte automatické akce na základě hodnot jednotlivých proměnných a ovládejte další zařízení v domácnosti (zásuvky, žárovky atd.

Služba:
Sdílejte zařízení s jiným uživatelem | Vzdálená aktualizace firmwaru | Možnost upgradu firmwaru střídače na dálku přes internet

Aplikace Antik SmartHome je k dispozici pro operační systémy Android a iOS.

Stáhnout si ji můžete: Google Play pro systém Android · Apple App Store

www.prestige-energy.cz