Fotovoltaické solární panely

LONGi Solar se ujala vedení v odvětví fotovoltaických panelů s využitím průlomových monokrystalických technologií.  Společnost LONGi získala ocenění "TOP PERFORMER" již tři roky po sobě, což potvrzuje vysokou účinnost, vysokou  spolehlivost a vysokou výtěžnost jejich monokrystalických modulů a slouží jako potvrzení pokročilých technologií. LONGi je uznávána jako nejhodnotnější společnost v oblasti solárních technologií na světě s nejvyšší tržní hodnotou. Jejími základními hodnotami jsou inovace a udržitelný rozvoj. 

Jinko Solar  je jednou z nejznámějších a nejinovativnějších společností v oblasti solární technologie na světě. Její podnikání pokrývá klíčové články řetězce FV průmyslu se zaměřením na výzkum a vývoj integrovaných fotovoltaických produktů a integrovaných řešení čisté energie. Robustní kvalita jejích produktů je potvrzena různými hodnoceními a oceněními.

JA Solar byl založen v roce 2005 a je výrobcem vysoce výkonných fotovoltaických produktů. Obchodní portfolio společnosti zahrnuje křemíkové wafery, články, moduly a FV elektrárny. Díky výhodám neustálých technologických inovací, dobré finanční výkonnosti a dobře zavedeným globálním prodejním a servisním sítím byla společnost JA Solar přijata a vysoce uznávána klienty.

Sunman Energy je technologická společnost která přináší budoucnost do oblasti solární energie. Díky výzkumu a vývoje kompozitních materiálů Sunman úspěšně komercializovali první bezskelný, lehký a flexibilní panel eARC na světě. 

Aiko Solar, založená v roce 2009, má bohaté zkušenosti v oblasti vývoje a produkce solárních článků.

Jejich unikátní technologie All-Back-Contact (ABC), vyvinutá ve vlastních laboratořích, je nyní aplikována v jejich solárních panelech, které dosahují vysoké účinnosti až 23,8% a vedou na trhu ve svých výkonových kategoriích. Díky technologii ABC nejsou na přední straně panelu viditelné žádné spoje fotovoltaických článků a tedy vynikají krásným a čistým designem na kompaktní ploše (460 W na méně než 2 m²). 

www.prestige-energy.cz