Od 15. 2. 2024 se upravuje dotační podpora fotovoltaiky v Nové zelené úsporám

03.02.2024

Státní fond životního prostředí zveřejnil změny v programu Nová zelená úsporám pro podporu fotovoltaiky pro rok 2024. Pokud s instalací solární elektrárny dům i zateplíte, dosáhnete na původní dotaci z minulého roku. Tedy na 200 tisíc korun. Stát tak vedle výroby vlastní energie podpoří hlavně snižování spotřeby. 

Domácnosti získají z Modernizačního fondu dalších 10 miliard korun

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo navýšit finanční podporu domácností, které mají zájem o renovaci rodinného domu a optimalizaci jeho spotřeby, o dalších 10 miliard korun. Podpoří tak více než 50 tisíc domácností. Alokovaná částka přitom připadne pouze do rozpočtu programu Nová zelená úsporám. Výzev Oprav dům po babičce, NZÚ Light ani programů na podporu bytových domů se navýšení nedotkne.

Změna výše podpory fotovoltaiky startuje od 15. února 2024

Od 15. února dosáhnete u fotovoltaiky až na 200 tisíc korun, pokud její realizaci zkombinujete se zateplením domu. Podpora se tedy nyní skládá z:

  • dotace 160 000 Kč za instalaci fotovoltaiky
  • a bonusů 40 000 Kč za kombinaci realizace FVE se zateplením domu.

Nové podmínky přitom zachovávají 10% zvýhodnění pro hospodářsky a sociálně znevýhodněné obce s rozšířenou působností (ORP). Pro jeden rodinný dům v těchto oblastech tak získáte:

  • 216 000 Kč za realizaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením
  • nebo až 176 000 Kč při realizaci elektrárny bez zateplení.

Parametry fotovoltaické elektrárny

Základní podpora (minimální podporovaný výkon 2 kWp) - 30 000 Kč

Podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla - 60 000 Kč

Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp - 8 000 Kč

Za 1 kWh el. akumulačního systému - 8 000 Kč

Nová podmínka pomůže stabilizovat nárazové přetoky elektřiny v distribuční síti

Pokud žádáte o dotace na fotovoltaiku a máte zájem o rezervovaný výkon, bude od 15. února 2024 nutné sjednat s distributorem maximální výši energie, kterou pošlete z výroby do distribuční soustavy. Podle podmínek NZÚ bude tato výše omezena na 50 % instalovaného výkonu fotovoltaiky.

Na střechu tedy například nainstalujete panely o výkonu 10 kWp a s distributorem podepíšete smlouvu na 5 kWp. Podmínka je navíc závazná po celou dobu udržitelnosti fotovoltaiky, a to i v případě, kdy se rozhodnete o navýšení jejího výkonu.

Nový desetitisícový bonus pro instalaci zásobníkového ohřívače není pro všechny

Nově také na fotovoltaiku, která zajistí ohřev vody s instalací nového bojleru o objemu nejméně 120 litrů, získáte bonus 10 tisíc korun. Stačí když u ní podáte žádost se základní podporou.

Tento bonus neplatí pro domácnosti které:

  • počítají s tím, že s realizací fotovoltaiky instalují i tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj tepla, na které by získali vyšší podporu 60 tisíc korun,
  • získali nebo žádají o podporu na nový zdroj tepla z NZÚ, jako je kotel, kamna, tepelné čerpadlo,
  • nebo získali či žádají o podporu na přípravu teplé vody Z NZÚ pomocí solárních kolektorů, fotovoltaiky a tepelného čerpadla.


www.prestige-energy.cz