Nové podmínky – dotační program NZÚ Light na rok 2024. Jak se změní dotace pro ohřev vody?

19.12.2023

Nové podmínky NZŮ Light na rok 2024 pro ohřev vody


Konkrétně pro fotovoltaické systémy pro ohřev vody

 • Maximální podpora zůstává na částce 90 000 Kč, ale nyní musí být také nainstalován nový bojler (dříve nebyl nový bojler podmínkou pro vyplacená dotace, celý ohřev tak mohl být napojen na bojler, který využíval zákazník doposud).

 • Pro řešení bez bojleru je maximální dotační podpora 60 000 Kč z fondu NZÚ Light. Jaký efekt bude mít tato změna se teprve uvidí – dá se ale očekávat, že nastanou dva možné scénáře. Buď instalační firmy nebudou schopné dané řešení zajistit vůbec a ohřev vody nebudou již nabízet, nebo budou vždy přistupovat vždy k řešení zahrnující výměnu bojleru.

 • Novinkou je také další podmínka – řešení pro solární ohřev vody musí být vždy vybaveno i povinnou ochranou proti opaření.

 • Byl navýšen min. instalovaný výkon na 2 kWp. V roce 2023 byl tento minimální instalovaný výkon stanoven na 1,5 kWp​).

 • Instalované řešení musí disponovat také funkcionalitou pro automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu. Bivalentní zdroj ohřevu znamená, že systém pro ohřev vody má k dispozici dva různé zdroje tepla a může mezi nimi automaticky přepínat. V kontextu solárního ohřevu vody to obvykle znamená, že primární zdroj tepla pochází z fotovoltaických panelů, zatímco druhý zdroj může být například elektrický bojler, plynový kotel nebo jiný alternativní zdroj tepla. Tato funkce zajišťuje konstantní dodávku teplé vody i v případě, že solární energie není dostupná nebo není dostatečná. Systém tak může být efektivnější a spolehlivější, protože zajišťuje, že ohřev vody bude kontinuální i v případě proměnlivých klimatických podmínek nebo v době zvýšené spotřeby. V roce 2024 je požadavek na automatické přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu součástí podmínek pro solární ohřev vody z fondu NZÚ Light.

 • Požadavek na přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody. Požadavek na přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa pro rok 2024 znamená, že instalované solární systémy pro ohřev vody musí být navrženy a nastaveny tak, aby optimálně vyhovovaly specifickým potřebám a podmínkám místa instalace. Tento přístup zajišťuje, že solární systém bude co nejefektivněji využívat sluneční energii pro ohřev vody, což vede k lepší celkové účinnosti a energetické efektivitě systému. Instalační firmy se tak nově budou muset zaměřit nejspíše také na optimalizaci výkonu solárního systému pro ohřev vody, na správné nadimenzování topného tělesa (bojleru) pro dosažení co nejvyšší efektivity využití energie (to zahrnuje jeho velikost, izolaci a další technické parametry, které ovlivňují schopnost udržet a využít akumulované teplo). Budou muset také nejspíše ohřevy vody vybavit i inteligentními regulátory nebo systémy řízení, které automaticky upraví provozní parametry v reakci na měnící se podmínky, jako jsou změny slunečního záření nebo spotřeba vody v domácnosti. V roce 2023 tento aspekt nebyl vyžadován, což znamená, že v roce 2024 je kladen větší důraz na optimalizaci a efektivitu solárních systémů pro ohřev vody. Cílem je zajistit, že tyto systémy nejenže splnily základní požadavky na výkon, ale také, aby byly co nejefektivněji navrženy a nastaveny pro konkrétní podmínky, ve kterých budou provozovány, což opět povede k vyšším úsporám domácností a nižšímu zatížení životního prostředí a uhlíkové stopy. Domácnosti tak nebudou zbytečně nakupovat elektřinu ze sítě, kterou vyrobí například uhelná elektrárna v době špičky, ale automaticky si předehřejou vodu v bojleru v době, kdy jim elektrárna umí vyrobit elektřinu zdarma a nebudou ji využívat neefektivně a nehospodárně na ohřev vody, jako tomu bylo někdy doposud).

 • Nové podmínky umožní instalovat systémy s vyšším výkonem, a to bez požadavku na příliš velký objem bojleru.
  To znamená, že při navrhování a instalaci solárního ohřevu vody mohou být nyní použity výkonnější solární panely bez nutnosti zároveň výrazně zvětšovat kapacitu zásobníku teplé vody (bojleru), což může částěčně zjednodušovat instalaci a snižovat náklady na samotné řešení, jelikož není nutné instalovat obrovské zásobníky vody, aby se vyrovnaly s výkonem solárních panelů a umožní to instalaci ohřevu vody také v menších domácnostech nebo objektech s omezeným prostorem. V neposlední řadě to může napomoci k výrobě teplé vody s vyšší účinností, aniž by bylo nutné uchovávat velké množství vody.

 • Instalovaný systém bude muset získat revizi dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

 • Nově mohou žádat i rodiny pobírající přídavky na děti.

www.prestige-energy.cz