Antik Water Heater PWH 01 V2

19.01.2024


Inteligentní měnič na ohřev vody z fotovoltaiky


Splňuje podmínky dotačního programu NZÚ light 20243 funkce MPPT měniče na ohřev vody

FVE (PV) režim - kdy je využívána pouze energie solárních panelů

Síť (AC) režim - kdy je využívána energie pouze ze sítě

AUTO režim - automatické přepínání mezi FV a sítí s prioritou FV ohřevu


Zařízení obsahuje MPPT měnič, který převádí vstupní stejnosměrné napětí na výstupní střídavé s frekvencí 50Hz, což je nezbytné ze tří důvodů:

- Ochrana termostatu topného tělesa před spálením kontaktů elektrickým obloukem při odpojení zátěže, kterou protéká stejnosměrný proud

- Prevence elektrolýzy vody v případě nedokonalé izolace topného tělesa

- Algoritmus MPPT zároveň maximalizuje aktuální výkon panelů


Kromě těchto základních výhod má zařízení následující funkce:

- Vzdálený dohled přes WiFi síť a aplikaci Antik Smart Home

- Okamžité hodnoty napětí, proudu a výkon panelů

- Monitoring teploty vody v bojleru na dálku

- Graf výkonu a teploty vody s roční historií

- Možnost zálohovaného ohřevu ze sítě 230V

- Přehledné uživatelské rozhraní

- Volitelný výkon měniče 2 000 - 3 000 W

- Sdílení zařízení s jiným uživatelem

- Vzdálená aktualizace firmwaru
www.prestige-energy.cz