Porovnání nejčastěji instalovaných střídačů pro přípravu teplé vody

11.02.2024

Poznámky: 

MPPT Maximum Power Point Tracking - sledování bodu maximálního výkonu na FV panelech. Jeho úkolem je sledovat nejvyšší napětí a proud v daném okamžiku s cílem získat nejlepší a nejoptimálnější parametry 

MPPS Maximum Power Point Searching - v pravidelných intervalech střídač prohledá kompletní charakteristiku panelů, pokud se objeví dva body, kde by MPPT mohlo pracovat, vybere ten s větším výkonem. Vhodné například, pokud je část panelů zastíněná. 

Automatika - síť - pokud je střídač vybaven automatikou, zvládne obsluhovat bojler s jednou topnou spirálou a automaticky ohřát vodu z distribuční sítě - bivalence elektřinou 

Automatika – teploty - automatické nastavení teploty v bojleru ze sítě a FVE .. například ze sítě na 40°C a z FVE na 80°C


Stručné shrnutí jednotlivých střídačů 

 ANTIK PWH 01 V2 - Tento systém nevyžaduje žádný výrazný zásah do akumulačního zásobníku. Je možné ovládat a sledovat pomocí mobilní aplikace. Je možné sledovat aktuální výkon, napětí, proud, denní vyrobenou energii, měsíční/roční spotřebu v kWh, nastavení teploty vody pro ohřev ze sítě ( v případě nedosažení teploty ohřevu vody z FV ), StandBy (vypne se po dosažení teploty vody na noc), zapnout/vypnout bivalentní zdroj, zapomenutí nastavené teploty vody – dálkovým příkazem přejde do režimu ohřev bez ohledu na aktuální nastavenou nebo dosaženou teplotu, vytváření automatizovaných scénářů na základě hodnot jednotlivých veličin, sdílení zařízení s jiným uživatelem, vzdálená aktualizace firmware.  

A-Z WATER INVERTER - Jednoduchý střídač na ovládání, který umožňuje nastavení pomocí přepínače a potenciometru. Umí v základu přepnout v případě nízké teploty v zásobníku na ohřev ze sítě. 

V-SH-2000 SUN MONEY SAVER - Tento střídač nevyžaduje žádný výrazný zásah do akumulačního zásobníku. Je potřeba zvážit, zda nebude příliš složité ovládání pro cílovou skupinu NZÚ. 

Triton 3000 - V případě zařízení Triton 3000 se jedná o poměrně jednoduché přidání rozšiřujícího modulu pro ovládání (externí stykačové kombinace) Ale je zde nutné počítat s dalšími náklady a fyzickou instalací. Poté je jednotka připravena k plnohodnotné funkci jako většina ostatních, navíc umožnuje rozsáhlé nastavení a vícero funkcí, včetně konfigurace po wifi. Nemusí být vhodné pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní. 

 GETI GWH01 - Regulace teploty vody ani jiné "SMART" funkce nejsou přítomné. MPPT regulátor je konvenční, bez prohledávání stringu na přítomnost efektivnějšího MPP bodu v případě rozdílného výkonu panelů ve stringu. Také startovací napětí je až kolem 160 V, takže využití panelů v období nízkého osvitu je omezené. Chybí ochranné pospojení přístupných vodivých části, povinné pro spotřebiče třídy ochrany 1. To je v neshodě s platnou normou. Jediné, co je možné vypíchnout jako pozitivní je robustnost skříně zařízení. Jedná se tedy o základní zařízení, plnící dostatečně svůj jeden jediný úkol – převádět DC na AC a najít MPP bod. Pokud máte HDO a el.sít je dostupná jen při Nízkém tarifu, je obvykle větší časové pásmo v noci. Boiler se přes noc nabije na maximální teplotu a energie z FVE není kam ukládat. Díky nedostupnosti měření není možné zjistit kolik energie se pomocí FVE ušetří. Aby Střídač vyhověl novým podmínkám NZÚ, je nutné AC vstup spínat externím termostatem vázaným na minimální teplotu zásobníku s čidlem umístěným v zásobníku ve vhodné výšce. Pokud je většina doby nízkého tarifu v době aktivity FV panelů, je zde riziko, že se v noci ze sítě neohřeje voda v bojleru. Pokud například teplota vody ve dne klesne pod minimální teplotu, ale FVE nedokáže dodávat dostatečný výkon, střídač toto nevyhodnotí a nepřepne na ohřev ze sítě. 

 OVCE MPPT 4000 - Tento střídač kombinuje v jednom zařízení DC rozvaděč i střídač. Není třeba externí rozvodnice s přepěťovou ochranou a pojistkami. Zároveň se jedná o jediný střídač, který nedodává modifikovaný sinus na výstupu, ale lze si vybrat z částečného sinusu a z plného sinusu. K tvorbě výstupního napětí využívá nejen kondenzátory, ale i akumulaci v cívkách. Lze připojit některé spotřebiče na 230V, například adaptéry s impulzním zdrojem (rozsah napětí na štítku nejčastěji 85-275VAC). Lze připojit i některé smart bojlery a výstup měřit běžnými elektroměry. Nevýhodou je malá výrobní kapacita výrobce. 

Solar Kerberos 315B - U tohoto zařízení je nutný výrazný zásah do bojleru, nebo jeho výměnu za typ podporující DC napětí nebo kombinaci AC/DC. Samozřejmě u jednotky Kerberos je možné odpojení regulačních a bezpečnostních prvků bojleru a topnou patronu rovnou připojit na jednotku Kerberos. Nehrozí riziko výboje, ale hrozí ztráta záruky na ohřívač, je nutný odborný zásah do výrobcem ověřené a certifikované technologie včetně havarijních a bezpečnostních systémů.

OPL9AC3PUIT-DZD1, ECO Solar Boost MPPT-3000, VOLT Green Boost 3000,              GETI GWH 01 - Tyto střídače vyhovují novým podmínkám NZU Light, pokud je instalován zásobník, který obsahuje dvě spirály, případně bivalence je zajištěna výměníkem z tepelného čerpadla, plynového kotle, nebo druhým zásobníkem. Nevyhovují bez aditivního zařízení, pokud se jedná o klasický bojler, který lze nahřát pouze pomocí jedné elektrické patrony. Obsluha a nastavení zde není, je pouze na aditivních zařízeních (minimální teplota). 

www.prestige-energy.cz