Instalace a řízení solárního ohřevu vody1. Vyberte si vhodné místo

Vyberte místo pro instalaci v blízkosti elektrokotle a zásuvky 230V. Fotovoltaický střídač se během provozu mírně zahřívá, proto dodržujte minimální vzdálenost od okolních předmětů a stropu, aby byla zajištěna nejlepší cirkulace vzduchu. 2. Vyvrtejte otvory

Sejměte nástěnný držák ze zadní části zařízení a připevněte jej na zvolené místo. Tužkou označte polohu otvorů. Poté vyvrtejte dva otvory pro 8mm hmoždinky.


3. Připevnění zařízení

Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorů, poté připevněte držák a připevněte jej ke stěně pomocí šroubů 6x60 mm . Poté připevněte zařízení k držáku pomocí dvou bočních šroubů M4.


Konektory a ovládací prvky

Popis konektorů

1. Vstup + z FV panelů
2. Vstup - z FV panelů
3. Vstup 230VAC ze sítě
4. AC výstup do odporového ohřívače
5. Vstup pro čidlo teploty vody v bojleru (akumulační nádrž)


Schéma zapojení

Zařízení využívá k ohřevu teplé vody váš současný elektro bojler, který je aktuálně připojen přímo na rozvod 230V.

Zjednodušené připojení ohřevu vody s fotovoltaickým střídačem.


Doporučené umístění komponentů

Monitorování teploty vody

Zařízení hlídá správnou teplotu vody v bojleru dle vašeho nastavení. Je možné použít čistě solární režim nebo záložní režim 230V v případě, že voda v bojleru není dostatečně ohřátá.

Solární režim

V solárním režimu je parametr povolení zálohování sítě nastaven na NE, a proto jsou všechny teploty a časy související se zálohováním ignorovány. Voda bude ohřívána pouze přes den a to na teplotu dle parametru s názvem "Fotovoltaika" (nebo do přerušení termostatem).


Popis jednotlivých teplotních bodů:

 1. Po východu slunce začne teplota v bojleru stoupat 

 2. Pokud teplota vody dosáhne požadované hodnoty, ohřev se přeruší a zařízení přepne na sekundární výstup, to je zobrazeno ikonou ve stavovém řádku

 3. Pokud teplota vody během noci klesne na jakoukoliv nízkou hodnotu, nebude se ohřívat až do druhého dne, než začne opět fungovat fotovoltaický systém 

Režim zálohování

V režimu zálohování je parametr povolení zálohování nastaven na ANO a v tomto případě se zařízení spustí podle zálohovacích teplot, času spuštění a trvání zálohování. Existují dvě záložní teploty. Horní teplota (Backup Off) nastavuje teplotu, při které se topení vypne v případě zálohy. Nižší teplota (Záloha zapnuta) nastavuje teplotu, pod kterou se záloha aktivuje při poklesu teploty vody. Čas zahájení a trvání zároveň určují interval, kdy bude záloha aktivní. Mimo tento interval se záloha nezapne, i když teplota vody klesne pod nižší teplotu. Záloha se aktivuje nejdříve 5 minut po zapnutí zařízení do sítě.


Popis jednotlivých teplotních bodů:

1. V noci teplota vody klesla, ale nedosáhla nižší teploty

2. Během dne začíná teplota stoupat ohřevem na fotovoltaiku

3. Pokud je dosaženo teploty pro fotovoltaiku, ohřev se přeruší a zařízení se přepne na sekundární výstup, to je zobrazeno ikonou ve stavovém řádku

4. Po velkém odběru teplé vody teplota výrazně klesne, protože teplota vody klesla pod spodní hranici a byla v aktivním zálohovacím intervalu. Aktivuje se záloha a voda se začne ohřívat z 230V

5. Teplota vody dosáhne horní teploty pro zálohování a ohřev ze sítě 230V se vypne 

Sekundární výstup 

Zařízení obsahuje možnost připojit sekundární výstup přes třípólový konektor, který je chráněn vodotěsnou krytkou. Pro připojení výstupu je třeba dokoupit konektor na kabel, který je volitelným příslušenstvím. Popis přepínání sekundárního výstupu: Zařízení přepne ohřev na sekundární výstup v případě, že teplota vody na externím čidle dosáhla nastavené teploty pro ohřev fotovoltaikou nebo i v případě, že obvod byl odpojený termostatem (zařízení detekuje nulový proud). Druhý výstup zůstane zapnutý do doby, než teplota na externím čidle neklesne o 5 stupňů pod nastavenou teplotu pro fotovoltaiku. Pokud v době přepnutí na druhý výstup je detekován nulový proud (výstup není zapojen) zařízení se přepne zpět na první výstup a nebude přepínat na druhý výstup. Funkce zálohy ze sítě na druhém výstupu není podporována.


Popis jednotlivých teplotních bodů:

 1. Teplota vody dosáhla nastavené teploty pro fotovoltaiku– aktivuje se druhý výstup 

 2. Teplota vody poklesla o 5 stupňů pod nastavenou teplotu– přepne se zpět na první výstup 

 3. Teplota vody opět dosáhla nastavené teploty pro fotovoltaiku aktivuje se druhý výstup 


www.prestige-energy.cz